pulvinar
 
 
Etter allmøtet ble det klart at vi trenger å etablere oss som en formell organisasjon, og Foreningen Dokumentaristene ble formelt stiftet fredag 12. februar. Vi kommer tilbake med detaljer om medlemskap.
 
torsdag 25. februar 2010
Foreningen stiftet