DOKUMENTARISTENE.NO
 
 
Håpløse vilkår gjør at Motlys setter foreløpig stopp for produksjon av dokumentarer, forteller Rushprint 8. juli.
 
mandag 3. august 2009
RUSHPRINT: Motlys dropper dokumentar