DOKUMENTARISTENE.NO
 
 
Hvorfor dette initiativet?
Målet vårt er å øke bevilgningene og rammevilkårene for den frie, uavhengige dokumentaren. Det har Norge godt av.
 
Dokumentaren fremmer ytringsfriheten
Dokumentarfilm er en av ytringskanalene som har størst gjennomslag. Den belyser viktige personer, kjente og ukjente, kriminalitet, korrupsjon, forbilder, innsikt i andre kulturer og miljøer. Dokumentarer speiler samfunnet, opplyser, underholder og informerer. Dokumentarer gir stemme til samfunnets stemmeløse og skaper debatt som fører til endring.
 
De fleste av oss lager film fordi vi har noe på hjertet, vi har et budskap vi ønsker å få frem, vi ønsker å sette søkelys på tema vi og andre er opptatt av.
 
Et fattigere mediasamfunn gjør dokumentaren viktigere
Dokumentarfilmens rolle blir mer og mer viktig i vårt kommersielle samfunn, hvor kravet til underholdning og stadig smalere budsjetter gjør at avisredaksjoner og fjernsyn ikke har tid eller råd til å gå i dybden slik dokumentarfilmen gjør. Stadig færre selskaper eier media og kontrollerer hva slags informasjon som skal komme ut til folket, og den uavhengige dokumentarfilmen kan være et middel til å få frem saker og tema som ellers aldri ville bli belyst. 
 
Når krybben er tom bites hestene
Ofte klarer filmarbeidere ikke å fremstå med en stemme - alle som jobber med dokumentar konkurrerer om svært begrensede midler, og regissører, produsenter og alle som hjelper dem i forarbeid, produksjon og etterarbeid har hatt forskjellige agendaer. Hovedgrunnen til mange konflikter er manglende ressurser, og i et lite land som Norge er NFI, NRK og TV2 noen av de viktigste aktørene for å sikre den frie dokumentaren. Felles for disse aktørene er at Kulturdepartementet er premissgiver.
 
Vi brenner alle for den frie og uavhengige dokumentaren. Ingen av oss kan få støtte til alle prosjektene våre, men med økte rammevilkår vil flere få bedre muligheter til å gjennomføre sine prosjekter.
 
Verden trenger mange stemmer
Få selskaper eier store mediakanaler, og stater strammer stadig inn ytringsfriheten. Uavhengige stemmer blir stadig viktigere, dersom vi som nasjon skal stå for mangfold. Dokumentaristene er et alternativ til de markedstilpassede, de undertrykte og de stemmeløse.
 
Vi som brenner for uavhengige dokumentarer kan sammen gjøre en forskjell.
BAKGRUNN Mangfold Dokumentarister fremstår med en stemme